Text

Kokous 14/2014: YTHS-ongelmia ja lähestyvää edaria

Tämän päivän kokouksessa valittiin opiskelijajäsenet opintotukilautakuntaan. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ville Tyrväinen, Miia Myllylahti ja Diana Jusola. Varajäseniksi valittiin Liisa Pekkala ja Lotta Savola. Yhden varajäsenen paikka jäi vielä täyttämättä, joten avattiin jälkivaalit. Jälkivaalin hakuaika päättyy 25.4. klo 11.00, joten nyt kaikki hakemaan!

Lähetimme SYL:lle lausunnon YTHS:n rahoitusmuutoksiin liittyen. YTHS:ää uhkaavat leikkaukset, joilla olisi vaikutuksensa opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen ja hintaan. OYY onkin hyvin pettynyt kehysriihessä tehtyyn päätökseen poistaa OKM:n vuokratuki YTHS:ltä. Tilanne on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hyvin monimutkainen ja asiaan liittyy monia liikkuvia osia, joten mitään lopullista lausuntoa tai kannanottoa on vielä tässä vaiheessa mahdotonta tehdä. Tärkeää on kuitenkin seurata tilannetta, jonka eteen SYL tekee kovasti töitä. Lisätietoja tähän asiaan liittyen saa sopoasiantuntijaltamme.

Kokouksessa valitsimme uudeksi taloustoimistokumppaniksi TietoAkseli Oy:n.  Lisäksi käsittelimme edustajiston kokouksen asioita (OLL:n jäsenyys, kollegion varajäsenen valinta ja PSOAS:n valtuuskunta-asiaa). Näistä kuulee enemmän edustajiston kokouksessa keskiviikkona 23.4. klo 16.00 arkkitehtien kampuksella osoitteessa Aleksanterinkatu 6, luentosalissa AO111, tervetuloa sinne!

Muistuttaisin, että vielä kerkeää hakea hallintosihteerin paikkaa. Lisää voi lukea osoitteesta http://www.oyy.fi/hae-hallintosihteeriksemme-21-4-mennessa/

-Diana 

P.S. Viime kokouksesta ei ole tullut blogipostausta, sillä olin sen aikana SYL:n kopotapaamisessa Helsingissä. Edellisestä kerrasta kuitenkin sen verran, että silloin päätettiin valita toimitusapulaisen sijaiseksi Sanna Häyrynen (toimiaika 2,5 kk). Lisäksi avasimme haku opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi ja lähetimme lausunnon Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta. Kokouksessa päätettiin myös myöntää projektiavustuksia erilaisille projekteille.

Text

Opiskelijoiden tulostuspalvelut mullistuvat! Hallintosihteerin haku avattu!

Syksyllä 2014 Oulun yliopistossa tulostuspalvelut tulevat muuttumaan radikaalisti. Tähän asti opiskelijat ovat tottuneet siihen, että he voivat tulostaa 600 arkkia vuoden aikana. Syksystä lähtien tulostuspalvelut muuttuvat siten, että raja määräytyy euroissa. Lukukautta kohti opiskelijalla on käytössä 4 euroa, lukuvuodessa kahdeksan. Tämä tarkoittaa sitä, että mustavalkoista tulostetta voi lukukauden aikana tulostaa 200 sivua (Huom! Ei arkkia. Jos tulostaa aina kaksipuoleisena, tarkoittaa tämä 100 arkkia). Lisätulostetta voi halutessaan ostaa, yksi sivu maksaa 2 senttiä sivulta ja värillinen 11 senttiä sivulta. Lukukauden päättyessä tulostuskiintiö nollautuu, itse maksettu lisäkiintiö ei tietenkään nollaudu.

Muutos on todella suuri, joten jokaisen kannattaa nyt pohtia tarkasti omaa tulostuskäyttäytymistä. Tähän mennessä Oulun yliopistossa on tulostettu jopa 12 miljoonaa sivua vuoden aikana, mikä tarkoittaa noin yhdeksää rekallista paperia. Lisäksi tulostuspalvelut muuttuvat siten, että aina voi tulostaa myös värillistä paperia (11 senttiä per sivu/22 senttiä per arkki). Kaikki tulostimet tulevat olemaan samanlaisia monitoimilaitteita ja jatkossa tulostaa voi myös etänä. Lisäksi Kontinkankaalle tulee monitoimilaite, joten myös sieltä voi tarvittaessa tulostaa. Jokainen opiskelija saa tulostustarran, jota käytetään kirjautumiseen tulostuksen yhteydessä.

Lisätietoja voi kysyä minulta osoitteesta diana.jusola@oyy.fi tai suoraan tietohallinnon palveluista osoitteesta tulostus@oulu.fi 

Hallintosihteerin haku avattu

Tapani Lintulan väistyttyä sosiaalipoliittisen asiantuntijan toimesta, ehdotettiin uutta sopoasiantuntijaa Hennamari Toiviaista kaikkiin niihin työryhmiin, joissa Tapani on käynyt. Lisäksi avasimme hallintosihteerin haun, lisätietoa osoitteesta http://www.oyy.fi/hae-hallintosihteeriksemme-21-4-mennessa/

Kaikki kiinnostuneet hakemaan!

-Diana

Text

Kokous 11/2014 - Kääntäjäharjoittelija valittu!

Ensimmäistä kertaa tälle vuodelle varapuheenjohtajamme sai pitää kokouksen, sillä puheenjohtaja oli estynyt. Tällä kertaa kokous oli lyhyehkö, sillä käsiteltäviä asioita ei ollut pajon.

 • Olimme aiemmin päättäneet avata haun kääntäjäharjoittelijaksi, jonka tehtävänä olisi kääntää ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Kolmesta hyvästä haastateltavasta päätettiin valita harjoittelijaksi Laura Lääveri. Paljon onnea Lauralle ja tervetuloa joukkoon!
 • Puhuttiin projektiavustuksista ja akateemisista avustuksista. Edustajisto oli päättänyt kokouksessaan leikata avustuksista 3 000 euroa, heidän toiveena oli että leikkaukset tehdään akateemisista avustuksista.  Hallitus toteutti edustajiston toivetta ja päätti, että vuonna 2014 projektiavustuksia jaetaan 6 000e ja akateemisia avustuksia 9 500e.
 • Päätettiin valita Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Marko Määttä ja varaksi Annakaisa Tikkinen.

-Diana

Text

Kokoukset 9 ja 10/2014 – Uusi sosiaalipoliittinen asiantuntija on valittu!

Keskiviikon kokous aloitettiin vasta kello 16 kiireisten aikataulujen takia. Esityslistalla oli jälleen kerran paljon asioita, joten kokous venyi melko myöhään. Muun muassa tällaisia asioita käytiin läpi:

 • Kirjaston ohjausryhmän opiskelijajäseneksi valittiin Marko Määttä ja varalle Diana Jusola. Kirjastoista on ollut jo vuoden alusta paljon keskustelua ja muun muassa koulutuspoliittisessa valiokunnassa on käsitelty kirjastoasioita. Lisäksi kirjaston henkilökunta on käynyt ylioppilaskunnassa aamupalavierailulla, jossa käsittelimme hieman kirjastojen tilannetta ja niiden tulevaisuutta.
 • Kävimme läpi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi hakevien hakemukset ja päätimme haastatteluun kutsuttavat.
 • Nimettiin ympäristöjaoston puheenjohtaja Laura Ketonen yliopiston kestävän kehityksen verkkoon.
 • Päätettiin valita toimittaja Minna Koivunen Ylkkärin päätoimittajan perhevapaan sijaiseksi. Avattiin toimitusapulaisen sijaisen haku, joka päättyy 1.4.2014 klo 14.00. Kaikki innokkaat hakemaan! Tehtävästä ja hakuohjeista voit lukea lisää osoitteessa http://www.oyy.fi/2014/03/13/hae-ylkkarin-toimitusapulaiseksi-1-4-mennessa/
 • Päätimme osallistua vuoden 2015 ja 2016 kehyviikkoon. Tästä jouduttiin kuitenkin äänestämään ja eriäviä mielipiteitäkin jätettiin. Asiasta jutellaan varmasti vielä lisää edustajistossa.

Vuoden kymmenes kokous pidettiin heti seuraavana päivänä, sillä esityslistalla oli uuden sosiaalipoliittisen asiantuntijan valinta. Seuraavia asioita käytiin läpi:

 • Kommentti SYL:lle opintotukiasetuksesta herätti keskustelua. Erilaisia mielipiteitä oli erityisesti 20 opintopisteen vähimmäisvaatimuksesta opintotuen saamiseksi. Muutosehdotuksia annettiin ja näistä äänestettiin. Loppujen lopuksi kommentti meni läpi alkuperäisessä muodossa. Tämä kommentti ja muutkin hallituksen kannanotot ja lausunnot tulevat pienellä viiveellä ylioppilaskunnan asiakirjat-sivulle. Käykääpä sieltä lukemassa!
 • Sosiaalipoliittisen asiantuntijan valinta oli vaikea, sillä kaikki haastateltavat olivat todella vakuuttavia ja hyviä. Keskustelua heräsi erittäin paljon ja äänestys oli hyvin tiukka. Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin valita Hennamari Toiviainen sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi. Paljon onnea Hennamarille ja tervetuloa värikkääseen joukkoomme!

Muistakaa, että kandipalautteeseen kannattaa vastata. Vastausaikaa on 21.3. asti. Lue kandipalautteesta lisää osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/kandipalaute

-Diana

Link

annakaista:

Annoin joskus aikoinaan fuksina palautetta, jossa toivoin, että luennoitsija vaihtaisi punaisen ja vihreän kalvokynän siniseen tai mustaan kalvojen luettavuuden parantamiseksi. Annettu palaute kyllä esiteltiin laitoksen palautepäivässä, mutta vastaanotto oli lähinnä huvittunutta. Punastelin…

Text

Kannanottoja, lausuntoja ja toimenkuvien remonttia

Hallituksen seitsemännessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

Hallitusta ja koko ylioppilaskuntaa on viime aikoina puhututtanut kovasti OYY:n toimiston toimenkuvat. Aiheesta on juteltu hallituksen ja ryhmänjohtajien kesken sekä pidetty edaattoreille iltakoulu. Toimenkuvien muuttaminen on herättänyt paljon keskustelua, mikä on ollut mahtavaa! Samaa menoa jatkettiin edustajiston kokouksessa ­- puheenvuoroja pyydettiin ja käytettiin sekä pohdittiin ylioppilaskunnan tulevaisuutta. Loppujen lopuksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, ja kansainvälisten asioiden sihteerin toimi muutettiin kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntijan toimeksi sekä järjestö- ja hallintosihteerin toimi osa-aikaiseksi hallintosihteerin toimeksi.  Hieman keskustelua on syntynyt myös tehtävänimikkeiden muuttamisesta. Tarkoituksena oli siis muuttaa sosiaalipoliittisen sihteerin nimike sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi ja koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänimike koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi - ja näin edustajisto myös päätti.

Kahdeksas hallituksen kokous pidettiin 27.2. päivä heti aamukahdeksalta. Kokouksessa oli käsiteltävänä pari lausuntoa ja yksi kannanotto. Käsittelimme seuraavia asioita

 • Hyväksyimme lausunto uudesta rahoitusmallista.
 • Nimettiin Diana Jusola varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja Marko Määttä varajäseneksi Oulun yliopiston etiikkatyöryhmään.
 • Hyväksyimme kannanoton yt-neuvotteluihin liittyen.
 • Hyväksyimme lausunnon opiskelijoiden liikuntaliiton hallitusohjelmatavoitteista ja järjestöstrategian päivittämisestä.
 • Nimesimme Vili Koistisen koulutuksen työelämävastaavuus –teemaryhmään.

-Diana

Text

Miten tehdä paskasta timanttia?

Sunnuntai-iltana OYY:n hallitus ja sihteerit suuntasi kohti yöjunaa, joka vei meidät Riihimäelle, missä alkoi vuoden 2014 SYL:n avausseminaari. Aamulla meidät pistettiin tutustumaan toisiimme ja myöhemmin ylioppilaskunnat esittäytyivät. Välillä meno oli hyvin hauska, välillä ehkä hieman hämmentävä. 

HYY:n tekniikka oli vissiin eri mieltä hallituslaisten kanssa.

Myöhemmin siirryttiin sektorikohtaisiin tapaamisiin. Itse kävin koposektorilla kuuntelemassa SYL:n hienoista projekteistä: maailman tasa-arvoisin koulutusjärjestelmä ja oppimisen renessanssi. Lisäksi puhuimme hieman halloped.fi –sivustosta. Näistä projektista tulee varmasti lisäinfoa vuoden mittaan.

Minua on jo ennen hallituspestiä mietityttänyt edunvalvontaviestintä. Erityisesti koulutuspolitiikasta viestiminen voi olla hankalaa, sillä käsiteltävät asiat ovat usein vaikeita ja ns. kopokieli voi olla useammalle kankeaa. Menin kuuntelemaan koulutusta viestinnästä, koska haluan tänä vuonna saada siitä entistä läpinäkyvämpää. Parhaana heittona kouluttaja sanoi asian, jota olen miettinyt jo jonkin aikaa: miten tehdä paskasta timanttia? Miten voi vaikeista ja tylsähköistä asioista viestiä kiinnostavalla tavalla? Miten saada ihmiset kiinnostumaan edunvalvonnasta? Siinäpä teillekin hieman ajateltavaa.

-Diana

P.S. Pahoittelen sitä, etten päivittänyt blogia edellisen kokouksen tiimoilta. Olin itse asiassa kirjoituksen aiheesta naputellut, mutten koskaan sitä julkaisut (pääni kapasiteetti osoittautui rajalliseksi ja unohdin koko asian). Tajusin virheeni vasta edustajiston kokouksessa ja koska blogikirjoitus käsitteli pelkästään edariasioita, en nähnyt enää järkevänä postata sitä. Kiinnostuneille voin kuitenkin lyhyesti kertoa, että edarissa oli esillä mm. kokoomusopiskelijoiden aloite, yliopistokollegion varaopiskelijajäsenten valitseminen ja hallisohjelman esittely. Lisäinfoa näistä asioista voi kysellä mm. minulta (diana.jusola@oyy.fi). Edarikokouksia voi seurata osoitteesta http://connectpro.oulu.fi/oyy, jos ei itse pääse paikalle. Seuraava kokous onkin jo 27.2. klo 16. Tervetuloa!

P.P.S. OYY hakee kääntäjäharjoittelijaa! Jos kiinnostut, lue lisää osoitteesta http://www.oyy.fi/2014/02/12/oyy-hakee-joukkoonsa-englannin-kielen-kaantajaharjoittelijaa-30hvko-2kk/

Tags: SYLsemma
Text

Kokous 5/2014: Hallitus valitsi kehykoordinaattorin! Akateemiset- ja projektiavustukset tulevat hakuun!

Jo hyvissä ajoin ennen kokousta puheenjohtajamme ja pääsihteerimme varoitteli meitä ”maratonkokouksesta”. Käsiteltävänä olisi pitänyt olla todella paljon asioita ja puheenjohtajalla oli kiireinen aikataulu. Loppujen lopuksi asiat saatiin kuitenkin käsiteltyä ripeästi. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavia asioita:

 • Valittiin kehyviikon koordinaattori kolmesta hakijasta. Kaikki hakemukset olivat erittäin hyviä, sillä kaikilla hakijoilla oli mm. kokemusta kehytyötoiminnasta ja kansainvälisyydestä. Lisäksi kaikki hakijat olivat erittäin motivoituneita. Työryhmä oli tehnyt esityksen, että kehyviikon koordinaattoriksi Joona Tornberg ja varalle Kaisa Vainio. Päätettiin valita henkilöt työryhmän esityksen mukaan.
 • Päätetiin ajankohdat akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille. Projektiavustusten umpeutumisajat ovat 16.3., 28.9. ja 30.11. ja avustukset akateemiseen toimintaan on auki 1.4.−27.4. Avustuksista voi lukea lisää osoitteesta http://www.oyy.fi/jarjestoille/jarjestoavustukset/
 • Nimettiin opiskelijajäsen tutkintolautakuntaan. Kolmesta hakemuksesta jokainen oli tosi hyvä, joten jouduimme äänestämään. Loppujen lopuksi  Mika Parkkari valittiin varsinaiseksi jäseneksi.
 • Nimettiin valiokuntien ja jaostosen jäsenet.
 • Nimettiin koulutusneuvoston strategiatiimin opiskelijajäsenet seuraavasti: kansainvälinen tuki Henni Saarela ja opintojen sujuvuus Diana Jusola, varaksi Marko Määttä
 • Päätettiin palkata OYY:lle projektiharjoittelija käännöstöitä varten kahdeksi kuukaudeksi. Lisätietoa hakemisesta tulee lähiaikoina.
 • Päätettiin tehdä varainhoidon kustannusanalyysi, jossa OYY:lle tarjotaan sijoitusneuvontaa, tarkastellaan sijoituksia ja annetaan vinkkejä siitä, mitä voisi tehdä toisin.

-Diana

Link

soposihteeri:

Osallistuin vähän aikaa sitten VR:n järjestämään yleiseen keskustelutilaisuuteen ajankohtaisista rautateihin ja junamatkustamiseen liittyvistä asioista. Sinänsä hienoa, että VR järjestää sellaisia tapahtumia. Saimme kuulla kaksoisraiteen valmistumisen ja VR:n uuden junakaluston lisäävän…

Lukaiskaapa, mitä Tapani kirjoittaa junamatkustamisesta. Näillä hinnoilla ja palvelutasolla on kallista ja kankeaa junailla, vai mitä?

Text

Hallituksen kokoukset 3/2014 ja 4/2014

Vuoden kolmas kokous oli erittäin mielenkiintoinen, sillä teimme jälleen henkilövalintoja erilaisiin tehtäviin ja työryhmiin.

 • Valitsimme hyvinvointityöryhmään neljä varahenkilöä hallituksen jäsenistä.
 • Valitsimme opettajankoulutuksen johtoryhmään kolme opiskelijajäsentä: Kim Rantala, Ville Tyrväinen ja Mikko Rahkola.
 • Avasimme opiskelijajäsenen haun tutkintolautakuntaan. Tutkintolautakunta tekee päätöksiä opiskelijoiden oikaisupyyntöihin esim. tentti- ja opinnäytetöiden arvosteluun liittyen. Haku päättyy 6.2. klo 10.00 ja hakemuksen voi lähettää osoitteeseen hakemukset@oyy.fi.  Lisätietoa saa osoitteesta: http://www.oyy.fi/2014/01/28/haetutkintolautakuntaan/
 • Nimesimme Marko Määtän varahenkilöksi Oulun yliopiston koulutusvientitoimintaa valmistelevan työryhmään.
 • Jatkettiin ympäristöjaoston puheenjohtajan hakua sunnuntai-iltaan 26.1. klo 23.59 asti.

Olimme jo aiemmin sopineet, että pidetään lyhyt kokous maanantaina, jossa esitämme henkilöt koulutustoimikuntiin. Heti aamukahdeksalta olimme istumassa kokoushuoneessa jakamassa eri sektoreiden kuulumisia. Sen jälkeen pidettiin kokous, jossa:

 • Esitettiin koulutustoimikuntiin opiskelijaedustajat, jotka dekaanit tulevat vahvistamaan. Melkein jokaiseen tiedekuntaan saatiin tarpeeksi edustajia, mutta parista tiedekunnasta puuttuu vielä varahenkilöt. Koulutustoimikuntien tehtäviin kuuluu ohjata ja arvioida tiedekunnan tutkintoon johtavaa koulutusta sekä vastata opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä.
 • Valitsimme ympäristöjaoston puheenjohtajaksi Laura Ketonen.

Onnea kaikille valituille opiskelijoille!

-Diana