Text

Hae koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi OYYhyn!

Nyt on blogi ollut hieman hiljaisena, vaikka muutama kesäkokous on tullut pidettyä. Nyt on kuitenkin erityisesti minulle koulutuspoliittisena vastaavana sen verran tärkeä kokous, että haluan jakaa tiedon kaikkien lukijoiden kanssa.

Kokouksessa avattiin koulutuspoliittisen asiantuntijan haku, sillä ihana Annakaisamme siirtyy muihin tehtäviin. Iloiseen joukkoomme voi siis hakea keskiviikkoon 30.7.2014 klo 15:00 asti. Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan PDF-muodossa sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@oyy.fi. Lisää tietoa voit lukea osoitteesta http://www.oyy.fi/etsimme-ihanaan-joukkoomme-koulutuspoliittista-asiantuntijaa-hae-30-7-mennessa/
Nyt kaikki koulutuspolitiikasta kiinnostuneet hakemaan!

Lisäksi muistuttaisin, että koulutusneuvostoon haetaan reipasta kopoiltoilijaa, sillä siellä on yksi opiskelijaedustajan paikka vapaana vuoden 2015 loppuun saakka. Laittakaa vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo (soveltuvin osin) maanantaihin 4.8. klo 15.00 mennessä osoitteeseen hakemukset@oyy.fi.

-Diana

Text

Kansainvälisten ja järjestöasioiden asiantuntija valittu!

Kokous aloitettiin hyvissä ajoin ja seuraavia asioita käytiin läpi.

 • Hyväksyttiin OYY:n lausunto opintoaikojen rajausta ja opiskelijavalintauudistusta käsitteleviin lakiesityksiin. Lausunto löytyy pöytäkirjan 17/2014 liitteenä.
 • Hyväksyttiin OYY:n kommentti hallituksen esityksestä opintotukilain muuttamisesta. Kommentti löytyy pöytäkirjan 17/2014 liitteenä.
 • Valittiin opintotukilautakuntaan viimeiseksi varajäseneksi Marko Määttä. Lisäksi teimme esityksen, että opintotukilautakunnan varapuheenjohtajaksi valittaisiin Ville Tyrväinen.
 • Valittiin YTHS:n Oulun terveyspalveluyksikön johtokunnan asiantuntijajäseneksi Hennamari Toiviainen.
 • Myönnettiin akateemisia avustuksia aine- ja harrastejärjestöille.
 • Valittiin SYL:n kehitysyhetistyöneuvottelukuntaan Laura Ketonen.
 • Kutsuimme viisi henkilöä KVJA haastatteluun. Kaikista hyvistä haastateltavista päätimme valita kv- ja järjestöasiantuntijaksi Juuli Juntura. Paljon onnea Juulille ja tervetuloa takaisin OYY:hyn!

-Diana

Text

Jännittäviä hetkiä: OLL:n jäsenyys, hallintosihteerin valinta, uusi hakukuulutus ja YT:t!

Edustajiston kokous alkoi mielenkiintoisella tavalla miettien vaaliliittoja ja –renkaita. Tämä johtui siitä, että eräs varajäsen oli samasta vaaliliitosta, mutta eri vaalirenkaasta. Muutaman minuutin pohdinnan jälkeen jatkettiin kokousta ja mentiin kokouksen tärkeämpään asiaan eli liitytäänkö Opiskelijoiden liikuntaliittoon vai ei. Vaikka mielenkiintoista keskustelua käytiin, edustajisto oli ehdottanut vain yhden esityksen, joka vastusti OLL:n liittymistä. Näin ollen OYY ei tule liittymään OLL:n jäseneksi.

Kuudestoista kokouksemme oli mielenkiintoinen, sillä valitsimme historian ensimmäisen hallintosihteerin. Hakijoita oli tosi paljon ja heistä kuusi haastateltiin. Loppujen lopuksi valitsimme uudeksi hallintosihteeriksi FM Tuija-Mari Guttormin. Paljon onnea Tuija ja tervetuloa mukaan meidän reippaaseen joukkoon!

Lisäksi meidän kv- ja järjestöasiantuntija jätti eroilmoituksensa, joten avasimme haun hänen paikalleen. Lisää voi lukea osoitteesta http://www.oyy.fi/oyy-hakee-kv-ja-jarjestoasioiden-asiantuntijaa/ Nyt kaikki hakemaan!

Yliopisto piti 5.5. missä mennään –tilaisuutta, jossa keskusteltiin yliopiston talouden tasapainottamisohjelmasta ja toimeenpiteistä.

image

Lyhyesti sanottuna yhteistoimintaneuvottelut:

 • Kohdentuvat 122 henkilöön
  • eläköityminen 26, määräaikaisuuksien päättyminen 27, irtisanominen 60 ja osa-aikaistaminen 9
  • Luonnontieteet 25, lääkis 27, teknillinen 31, erillisyksiköt 24, yliopistopalvelut 15
  • opetus- ja tutkimushenkilöstö 34, muu henkilöstö 88

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet on kohdennettu niihin tiedekuntiin ja toimintayksiköihin, joiden talousarvio on ollut alijäämäinen. Näitä yksiköitä ovat luonnontieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, teknillinen tiedekunta, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan matematiikan jaos, yliopistopalvelut, Biocenter Oulu, yliopiston kirjasto, täydentävien opintojen keskus ja Oulangan tutkimusasema. Lisäksi mm. kirjastojen ja pajojen toimintoja tehostetaan.

Ylioppilaskunta otti kantaa päätökseen. Lisää voi lukea osoitteesta http://www.oyy.fi/ytkannanotto/

-Diana

Muokattu 6.5.2014

Text

Kokous 14/2014: YTHS-ongelmia ja lähestyvää edaria

Tämän päivän kokouksessa valittiin opiskelijajäsenet opintotukilautakuntaan. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ville Tyrväinen, Miia Myllylahti ja Diana Jusola. Varajäseniksi valittiin Liisa Pekkala ja Lotta Savola. Yhden varajäsenen paikka jäi vielä täyttämättä, joten avattiin jälkivaalit. Jälkivaalin hakuaika päättyy 25.4. klo 11.00, joten nyt kaikki hakemaan!

Lähetimme SYL:lle lausunnon YTHS:n rahoitusmuutoksiin liittyen. YTHS:ää uhkaavat leikkaukset, joilla olisi vaikutuksensa opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen ja hintaan. OYY onkin hyvin pettynyt kehysriihessä tehtyyn päätökseen poistaa OKM:n vuokratuki YTHS:ltä. Tilanne on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hyvin monimutkainen ja asiaan liittyy monia liikkuvia osia, joten mitään lopullista lausuntoa tai kannanottoa on vielä tässä vaiheessa mahdotonta tehdä. Tärkeää on kuitenkin seurata tilannetta, jonka eteen SYL tekee kovasti töitä. Lisätietoja tähän asiaan liittyen saa sopoasiantuntijaltamme.

Kokouksessa valitsimme uudeksi taloustoimistokumppaniksi TietoAkseli Oy:n.  Lisäksi käsittelimme edustajiston kokouksen asioita (OLL:n jäsenyys, kollegion varajäsenen valinta ja PSOAS:n valtuuskunta-asiaa). Näistä kuulee enemmän edustajiston kokouksessa keskiviikkona 23.4. klo 16.00 arkkitehtien kampuksella osoitteessa Aleksanterinkatu 6, luentosalissa AO111, tervetuloa sinne!

Muistuttaisin, että vielä kerkeää hakea hallintosihteerin paikkaa. Lisää voi lukea osoitteesta http://www.oyy.fi/hae-hallintosihteeriksemme-21-4-mennessa/

-Diana 

P.S. Viime kokouksesta ei ole tullut blogipostausta, sillä olin sen aikana SYL:n kopotapaamisessa Helsingissä. Edellisestä kerrasta kuitenkin sen verran, että silloin päätettiin valita toimitusapulaisen sijaiseksi Sanna Häyrynen (toimiaika 2,5 kk). Lisäksi avasimme haku opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi ja lähetimme lausunnon Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntasuunnitelmasta ja maakuntaohjelmasta. Kokouksessa päätettiin myös myöntää projektiavustuksia erilaisille projekteille.

Text

Opiskelijoiden tulostuspalvelut mullistuvat! Hallintosihteerin haku avattu!

Syksyllä 2014 Oulun yliopistossa tulostuspalvelut tulevat muuttumaan radikaalisti. Tähän asti opiskelijat ovat tottuneet siihen, että he voivat tulostaa 600 arkkia vuoden aikana. Syksystä lähtien tulostuspalvelut muuttuvat siten, että raja määräytyy euroissa. Lukukautta kohti opiskelijalla on käytössä 4 euroa, lukuvuodessa kahdeksan. Tämä tarkoittaa sitä, että mustavalkoista tulostetta voi lukukauden aikana tulostaa 200 sivua (Huom! Ei arkkia. Jos tulostaa aina kaksipuoleisena, tarkoittaa tämä 100 arkkia). Lisätulostetta voi halutessaan ostaa, yksi sivu maksaa 2 senttiä sivulta ja värillinen 11 senttiä sivulta. Lukukauden päättyessä tulostuskiintiö nollautuu, itse maksettu lisäkiintiö ei tietenkään nollaudu.

Muutos on todella suuri, joten jokaisen kannattaa nyt pohtia tarkasti omaa tulostuskäyttäytymistä. Tähän mennessä Oulun yliopistossa on tulostettu jopa 12 miljoonaa sivua vuoden aikana, mikä tarkoittaa noin yhdeksää rekallista paperia. Lisäksi tulostuspalvelut muuttuvat siten, että aina voi tulostaa myös värillistä paperia (11 senttiä per sivu/22 senttiä per arkki). Kaikki tulostimet tulevat olemaan samanlaisia monitoimilaitteita ja jatkossa tulostaa voi myös etänä. Lisäksi Kontinkankaalle tulee monitoimilaite, joten myös sieltä voi tarvittaessa tulostaa. Jokainen opiskelija saa tulostustarran, jota käytetään kirjautumiseen tulostuksen yhteydessä.

Lisätietoja voi kysyä minulta osoitteesta diana.jusola@oyy.fi tai suoraan tietohallinnon palveluista osoitteesta tulostus@oulu.fi 

Hallintosihteerin haku avattu

Tapani Lintulan väistyttyä sosiaalipoliittisen asiantuntijan toimesta, ehdotettiin uutta sopoasiantuntijaa Hennamari Toiviaista kaikkiin niihin työryhmiin, joissa Tapani on käynyt. Lisäksi avasimme hallintosihteerin haun, lisätietoa osoitteesta http://www.oyy.fi/hae-hallintosihteeriksemme-21-4-mennessa/

Kaikki kiinnostuneet hakemaan!

-Diana

Text

Kokous 11/2014 - Kääntäjäharjoittelija valittu!

Ensimmäistä kertaa tälle vuodelle varapuheenjohtajamme sai pitää kokouksen, sillä puheenjohtaja oli estynyt. Tällä kertaa kokous oli lyhyehkö, sillä käsiteltäviä asioita ei ollut pajon.

 • Olimme aiemmin päättäneet avata haun kääntäjäharjoittelijaksi, jonka tehtävänä olisi kääntää ylioppilaskunnan toimintaa ohjaavia asiakirjoja. Kolmesta hyvästä haastateltavasta päätettiin valita harjoittelijaksi Laura Lääveri. Paljon onnea Lauralle ja tervetuloa joukkoon!
 • Puhuttiin projektiavustuksista ja akateemisista avustuksista. Edustajisto oli päättänyt kokouksessaan leikata avustuksista 3 000 euroa, heidän toiveena oli että leikkaukset tehdään akateemisista avustuksista.  Hallitus toteutti edustajiston toivetta ja päätti, että vuonna 2014 projektiavustuksia jaetaan 6 000e ja akateemisia avustuksia 9 500e.
 • Päätettiin valita Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Marko Määttä ja varaksi Annakaisa Tikkinen.

-Diana

Text

Kokoukset 9 ja 10/2014 – Uusi sosiaalipoliittinen asiantuntija on valittu!

Keskiviikon kokous aloitettiin vasta kello 16 kiireisten aikataulujen takia. Esityslistalla oli jälleen kerran paljon asioita, joten kokous venyi melko myöhään. Muun muassa tällaisia asioita käytiin läpi:

 • Kirjaston ohjausryhmän opiskelijajäseneksi valittiin Marko Määttä ja varalle Diana Jusola. Kirjastoista on ollut jo vuoden alusta paljon keskustelua ja muun muassa koulutuspoliittisessa valiokunnassa on käsitelty kirjastoasioita. Lisäksi kirjaston henkilökunta on käynyt ylioppilaskunnassa aamupalavierailulla, jossa käsittelimme hieman kirjastojen tilannetta ja niiden tulevaisuutta.
 • Kävimme läpi sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi hakevien hakemukset ja päätimme haastatteluun kutsuttavat.
 • Nimettiin ympäristöjaoston puheenjohtaja Laura Ketonen yliopiston kestävän kehityksen verkkoon.
 • Päätettiin valita toimittaja Minna Koivunen Ylkkärin päätoimittajan perhevapaan sijaiseksi. Avattiin toimitusapulaisen sijaisen haku, joka päättyy 1.4.2014 klo 14.00. Kaikki innokkaat hakemaan! Tehtävästä ja hakuohjeista voit lukea lisää osoitteessa http://www.oyy.fi/2014/03/13/hae-ylkkarin-toimitusapulaiseksi-1-4-mennessa/
 • Päätimme osallistua vuoden 2015 ja 2016 kehyviikkoon. Tästä jouduttiin kuitenkin äänestämään ja eriäviä mielipiteitäkin jätettiin. Asiasta jutellaan varmasti vielä lisää edustajistossa.

Vuoden kymmenes kokous pidettiin heti seuraavana päivänä, sillä esityslistalla oli uuden sosiaalipoliittisen asiantuntijan valinta. Seuraavia asioita käytiin läpi:

 • Kommentti SYL:lle opintotukiasetuksesta herätti keskustelua. Erilaisia mielipiteitä oli erityisesti 20 opintopisteen vähimmäisvaatimuksesta opintotuen saamiseksi. Muutosehdotuksia annettiin ja näistä äänestettiin. Loppujen lopuksi kommentti meni läpi alkuperäisessä muodossa. Tämä kommentti ja muutkin hallituksen kannanotot ja lausunnot tulevat pienellä viiveellä ylioppilaskunnan asiakirjat-sivulle. Käykääpä sieltä lukemassa!
 • Sosiaalipoliittisen asiantuntijan valinta oli vaikea, sillä kaikki haastateltavat olivat todella vakuuttavia ja hyviä. Keskustelua heräsi erittäin paljon ja äänestys oli hyvin tiukka. Pitkän keskustelun jälkeen päätettiin valita Hennamari Toiviainen sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi. Paljon onnea Hennamarille ja tervetuloa värikkääseen joukkoomme!

Muistakaa, että kandipalautteeseen kannattaa vastata. Vastausaikaa on 21.3. asti. Lue kandipalautteesta lisää osoitteesta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/kandipalaute

-Diana

Link

annakaista:

Annoin joskus aikoinaan fuksina palautetta, jossa toivoin, että luennoitsija vaihtaisi punaisen ja vihreän kalvokynän siniseen tai mustaan kalvojen luettavuuden parantamiseksi. Annettu palaute kyllä esiteltiin laitoksen palautepäivässä, mutta vastaanotto oli lähinnä huvittunutta. Punastelin…

Text

Kannanottoja, lausuntoja ja toimenkuvien remonttia

Hallituksen seitsemännessä kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

Hallitusta ja koko ylioppilaskuntaa on viime aikoina puhututtanut kovasti OYY:n toimiston toimenkuvat. Aiheesta on juteltu hallituksen ja ryhmänjohtajien kesken sekä pidetty edaattoreille iltakoulu. Toimenkuvien muuttaminen on herättänyt paljon keskustelua, mikä on ollut mahtavaa! Samaa menoa jatkettiin edustajiston kokouksessa ­- puheenvuoroja pyydettiin ja käytettiin sekä pohdittiin ylioppilaskunnan tulevaisuutta. Loppujen lopuksi päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, ja kansainvälisten asioiden sihteerin toimi muutettiin kansainvälisten asioiden ja järjestöasioiden asiantuntijan toimeksi sekä järjestö- ja hallintosihteerin toimi osa-aikaiseksi hallintosihteerin toimeksi.  Hieman keskustelua on syntynyt myös tehtävänimikkeiden muuttamisesta. Tarkoituksena oli siis muuttaa sosiaalipoliittisen sihteerin nimike sosiaalipoliittiseksi asiantuntijaksi ja koulutuspoliittisen sihteerin tehtävänimike koulutuspoliittiseksi asiantuntijaksi - ja näin edustajisto myös päätti.

Kahdeksas hallituksen kokous pidettiin 27.2. päivä heti aamukahdeksalta. Kokouksessa oli käsiteltävänä pari lausuntoa ja yksi kannanotto. Käsittelimme seuraavia asioita

 • Hyväksyimme lausunto uudesta rahoitusmallista.
 • Nimettiin Diana Jusola varsinaiseksi opiskelijajäseneksi ja Marko Määttä varajäseneksi Oulun yliopiston etiikkatyöryhmään.
 • Hyväksyimme kannanoton yt-neuvotteluihin liittyen.
 • Hyväksyimme lausunnon opiskelijoiden liikuntaliiton hallitusohjelmatavoitteista ja järjestöstrategian päivittämisestä.
 • Nimesimme Vili Koistisen koulutuksen työelämävastaavuus –teemaryhmään.

-Diana

Text

Miten tehdä paskasta timanttia?

Sunnuntai-iltana OYY:n hallitus ja sihteerit suuntasi kohti yöjunaa, joka vei meidät Riihimäelle, missä alkoi vuoden 2014 SYL:n avausseminaari. Aamulla meidät pistettiin tutustumaan toisiimme ja myöhemmin ylioppilaskunnat esittäytyivät. Välillä meno oli hyvin hauska, välillä ehkä hieman hämmentävä. 

HYY:n tekniikka oli vissiin eri mieltä hallituslaisten kanssa.

Myöhemmin siirryttiin sektorikohtaisiin tapaamisiin. Itse kävin koposektorilla kuuntelemassa SYL:n hienoista projekteistä: maailman tasa-arvoisin koulutusjärjestelmä ja oppimisen renessanssi. Lisäksi puhuimme hieman halloped.fi –sivustosta. Näistä projektista tulee varmasti lisäinfoa vuoden mittaan.

Minua on jo ennen hallituspestiä mietityttänyt edunvalvontaviestintä. Erityisesti koulutuspolitiikasta viestiminen voi olla hankalaa, sillä käsiteltävät asiat ovat usein vaikeita ja ns. kopokieli voi olla useammalle kankeaa. Menin kuuntelemaan koulutusta viestinnästä, koska haluan tänä vuonna saada siitä entistä läpinäkyvämpää. Parhaana heittona kouluttaja sanoi asian, jota olen miettinyt jo jonkin aikaa: miten tehdä paskasta timanttia? Miten voi vaikeista ja tylsähköistä asioista viestiä kiinnostavalla tavalla? Miten saada ihmiset kiinnostumaan edunvalvonnasta? Siinäpä teillekin hieman ajateltavaa.

-Diana

P.S. Pahoittelen sitä, etten päivittänyt blogia edellisen kokouksen tiimoilta. Olin itse asiassa kirjoituksen aiheesta naputellut, mutten koskaan sitä julkaisut (pääni kapasiteetti osoittautui rajalliseksi ja unohdin koko asian). Tajusin virheeni vasta edustajiston kokouksessa ja koska blogikirjoitus käsitteli pelkästään edariasioita, en nähnyt enää järkevänä postata sitä. Kiinnostuneille voin kuitenkin lyhyesti kertoa, että edarissa oli esillä mm. kokoomusopiskelijoiden aloite, yliopistokollegion varaopiskelijajäsenten valitseminen ja hallisohjelman esittely. Lisäinfoa näistä asioista voi kysellä mm. minulta (diana.jusola@oyy.fi). Edarikokouksia voi seurata osoitteesta http://connectpro.oulu.fi/oyy, jos ei itse pääse paikalle. Seuraava kokous onkin jo 27.2. klo 16. Tervetuloa!

P.P.S. OYY hakee kääntäjäharjoittelijaa! Jos kiinnostut, lue lisää osoitteesta http://www.oyy.fi/2014/02/12/oyy-hakee-joukkoonsa-englannin-kielen-kaantajaharjoittelijaa-30hvko-2kk/

Tags: SYLsemma